De Kunstkring

De Vereniging Kunstkring Steenwijkerland (KKS) is ontstaan uit een vriendschapskring van kunstenaars.

Sinds 2 april 2015 is het een officiële vereniging. Het doel van de vereniging is om voor beeldende kunstenaars een platform te creëren waarin kunst in brede zin in al haar uitingen tot haar recht kan komen. Dat kan op verschillende manieren, zoals het organiseren van groepsexposities, atelierroutes en excursies, het houden van lezingen en workshops, maar ook het realiseren van kunstuitleen en belangenbehartiging van de leden.

We ontmoeten elkaar enkele malen per jaar. Dit is meestal bij een deelnemende kunstenaar thuis.
Op deze manier kun je, behalve via exposities, in het atelier de ontwikkelingen van je collega's bijhouden.
Met een hapje en een drankje in de hand kun je zo ervaringen uitwisselen over recente ontwikkelingen in de kunstwereld. Samenvattend: kunstenaars ontmoeten kunstenaars.

Het streven is om ons eenmaal per jaar als groep te presenteren in Steenwijkerland en daarbuiten. Dit jaar beginnen we met het organiseren van de Atelierroute Steenwijkerland 2015, welke wordt gehouden op zaterdag en zondag 3 en 4 oktober.

Regelmatig doen meerderen van ons mee aan "Feest van de Geest", een soort kerkepadroute in verschillende regio's in het land, Het wordt georganiseerd door de Stichting Feest van de Geest.

In mei 2014 hebben een aantal leden deelgenomen aan de uitwisseling met de Duitse partnergemeente Herzebrock-Clarholz,.

Op 14 en 15 juni 2014 hebben een aantal leden van de KKS meegewerkt aan Sail Giethoorn, door middel van 'en plein air' schilderen.

In juni 2002 waren er deelnemers aan het kunst Event in de Martinihallen in Groningen.

Sinds enkele jaren worden in het kantoor van Tebodin Netherlands B.V., te Groningen wisselend (steeds een half jaar) werkstukken van leden van de KKS geëxposeerd. Een voorbeeld van kunstuitleen. Het is niet voor publiek geopend.

Heeft u interesse in één van de deelnemers, agenda activiteiten of in de Kring zelf? Neem dan contact met ons op!

Bestuur Vereniging Kunstkring Steenwijkerland:

  • Voorzitter: Geo Hultink (info@deklosse.nl of 0522-491722)
  • Secretaris: Harm Visserman (harmvisserman@gmail.com of 0561-451933)
  • Penningmeester: Marijke Traast-Bos (emelatelier@gmail.com of 0527-246602)

Design by | Niko van der Klugt & h-design